12/17 2015

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมในงานและนำเสนอผลงานวิจัย

Attachments:
Download this file (scan_994.pdf)scan_994.pdf4413 kB2015-12-17 09:17