12/18 2015

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

         วช.  ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2559

Attachments:
Download this file (scan_1009.pdf)scan_1009.pdf6448 kB2015-12-18 09:00