Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรม Thailand Rearch Expo 2016

        วช. ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ โพสเตอร์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาได้รับทราบ/ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

Attachments:
Download this file (scan_1047.pdf)scan_1047.pdf546 kB2015-12-29 11:10