Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

        ด้วยมหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก (บางเขน)

Attachments:
Download this file (scan_1043.pdf)scan_1043.pdf3546 kB2015-12-29 15:20