Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าชมนิทรรศการผลงานต่างประเทศ IPITEX 2016 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

Attachments:
Download this file (006_2559.pdf)006_2559.pdf519 kB2016-01-05 16:25