01/12 2016

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดเพิิ่มเติมสามารถดูได้ที่สำนักงานคณะ

Attachments:
Download this file (022_2559.pdf)022_2559.pdf473 kB2016-01-12 09:14