Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา (ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Attachments:
Download this file (031_2559.pdf)031_2559.pdf935 kB2016-01-13 09:23