01/13 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ม.อ. ตรัง สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มถึงวันที่ 26 มกราคม 2559

Attachments:
Download this file (027_2559.pdf)027_2559.pdf2419 kB2016-01-13 14:29