Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET

        ด้วยรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ให้แก่นักศึกษา บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย โดยมี 4 ประเภททุน โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559