01/20 2016

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีหัวข้อ “สื่อ-สาร ผ่านพลังความรู้สู่สังคม”

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “สื่อ-สาร ผ่านพลังความรู้สู่สังคม” ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.comm-sci.pi.psu.ac.th

Attachments:
Download this file (069_2559.pdf)069_2559.pdf2587 kB2016-01-20 10:17