01/21 2016

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญชวนนำเสนอและส่งผลงานวิจัยในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (070_2559.pdf)070_2559.pdf2064 kB2016-01-21 14:04