Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Research for Well-Being ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขตรับบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (076-2559.pdf)076-2559.pdf2271 kB2016-01-25 08:50