01/28 2016

โครงการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning : Challenge and Innovations”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (085-2559.pdf)085-2559.pdf3338 kB2016-01-28 16:12