02/01 2016

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอมอบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ขอมอบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 1 เล่ม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

Attachments:
Download this file (101-2559.pdf)101-2559.pdf530 kB2016-02-01 16:18