02/23 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัตน์ ครั้งที่ 6

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัติ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญยาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 - 18 เมษายน 2559 ผ่านระบบลงทะเบียนที่ http://conference.pim.ac.th

Attachments:
Download this file (121-2559.pdf)121-2559.pdf1407 kB2016-02-23 08:45