02/23 2016

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wms.wu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/WMSConference

Attachments:
Download this file (141-2559.pdf)141-2559.pdf966 kB2016-02-23 09:11