Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (144-2559.pdf)144-2559.pdf3683 kB2016-02-23 10:02