Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญยาสู่ท้องถิ่นสากล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Attachments:
Download this file (149-2559.pdf)149-2559.pdf2657 kB2016-02-23 10:09