Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง เครืิอข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความยินดีจะขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (167-2559.pdf)167-2559.pdf7536 kB2016-02-23 16:20