Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป

ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกาาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16 ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

 

Attachments:
Download this file (191-2559.pdf)191-2559.pdf637 kB2016-03-01 14:36