03/01 2016

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิจัย่สวนภูมิภาค 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://rre2016.ubu.ac.th

Attachments:
Download this file (192-2559.pdf)192-2559.pdf452 kB2016-03-01 14:37