03/03 2016

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่งมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ www.arda.or.th ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมคนละ 3,000 บาท สำหรับผู้ที่ชำระภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 หากชำระเกิน 11 มีนาคม 2559 จะคิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท

Attachments:
Download this file (190-2559.pdf)190-2559.pdf2388 kB2016-03-03 12:08