03/03 2016

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดจัดการประชุมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 (ระดับวิชาการ) , รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 (ระดับปฏิบัติการ) ณ ห้องประชุม E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://rdo.psu.ac.th/index.php/activity/534-2016-02-17-01-57-43

Attachments:
Download this file (213-2559.pdf)213-2559.pdf4563 kB2016-03-03 12:12