03/10 2016

การประชุมวิชาการเวทีวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 “เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

Attachments:
Download this file (211-2559.pdf)211-2559.pdf6902 kB2016-03-10 11:25