03/10 2016

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ทิศทาง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3” ในหัวข้อ “ธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (U Place) จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกาา ส่งผลงานและนำเนอในการประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://sepsa.in.th

 

Attachments:
Download this file (222-2559.pdf)222-2559.pdf1566 kB2016-03-10 11:45