03/10 2016

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผลแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://mansci.ac.th

Attachments:
Download this file (227-2559.pdf)227-2559.pdf5908 kB2016-03-10 12:21