03/10 2016

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559

234-2559 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกาา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (234-2559.pdf)234-2559.pdf7161 kB2016-03-10 12:34