03/10 2016

ขอเชิญส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research :Manager : RM) รุ่นที่ 6-9

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research :Manager : RM) รุ่นที่ 6-9 ให้แก่นักวิชาการ นัววิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 300 คน จำนวน 4 รุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (235-2559.pdf)235-2559.pdf4718 kB2016-03-10 12:42