Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Attachments:
Download this file (238-2559.pdf)238-2559.pdf1891 kB2016-03-10 14:18