03/28 2016

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12

ด้วยมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2016  

 

Attachments:
Download this file (337-2559.pdf)337-2559.pdf544 kB2016-03-28 09:51