Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 หากสถาบันการศึกษามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนการอุดหนุนวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

Attachments:
Download this file (367-2559.pdf)367-2559.pdf8004 kB2016-04-01 09:13