Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

Attachments:
Download this file (395-2559.pdf)395-2559.pdf4367 kB2016-04-12 09:17