04/12 2016

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th โดยเปิดรับบทความถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 
Attachments:
Download this file (393-2559.pdf)393-2559.pdf3377 kB2016-04-12 09:20