07/08 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

    ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th ส่งใบสมัครได้ที่ pdms.arda.or.th ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,200 บาท

Attachments:
Download this file (649-2559.pdf)649-2559.pdf395 kB2016-07-08 10:03