Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/

Attachments:
Download this file (992-2559.pdf)992-2559.pdf557 kB2016-09-29 15:21