10/21 2016

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พอว. รอบ 1/2560

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พอว. รอบ 1/2560 จำนวน 4 ประกาศ คือ

1. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (รอบ 1/2560)
2. ประกาศรับสมัครทุน พอว. ระดับปริญญาโท (รอบ 1/2560)
3. ประกาศรับสมัครทุน พอว. ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560)
4. ประกาศรับสมัครมุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF (รอบ 1/2560)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1029-2559.pdf)1029-2559.pdf1448 kB2016-10-21 15:25