12/13 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi

Attachments:
Download this file (1213-2559.pdf)1213-2559.pdf1149 kB2016-12-13 10:24