Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเิ่มเติมได้ที่ http://rtunc2017.rtu.ac.th

Attachments:
Download this file (231-2560.pdf)231-2560.pdf1322 kB2017-03-08 13:10