03/08 2017

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2017

คณะบีิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในชื่อ RMUTT Global Business and Economics Conference 2017 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bus.rmutt.ac.th/rtbec2017/

Attachments:
Download this file (222-2560.pdf)222-2560.pdf311 kB2017-03-08 13:21