03/24 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

Attachments:
Download this file (327-2560.pdf)327-2560.pdf321 kB2017-03-24 09:01