04/11 2017

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.มอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอบรม เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลงานวิจัยในคณะ ภาควิชา หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถยืนยันรายชื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้ที่ http://goo.gl/vlWqHz ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (385-60.pdf)385-60.pdf995 kB2017-04-11 14:25