Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ดูกำหนดการฝึกอบรม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/OLqu3J