Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน กำหนดจัดงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัย บทความ และแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ขอให้ส่งผลงานดังกล่าวไปยังสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Attachments:
Download this file (476.pdf)476.pdf669 kB2017-05-03 12:46