05/09 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th

Attachments:
Download this file (516-60.pdf)516-60.pdf270 kB2017-05-09 11:48