05/11 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมยูนิตความเป็นเลิศ (Excellence Research Unit)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมยูนิตความเป็นเลิศ (Excellence Research Unit) ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงชื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (บริเวณที่ลงชื่อปฏิบัติงาน) ภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว128-60.pdf)ว128-60.pdf347 kB2017-05-11 08:55