Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงชื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (บริเวณที่ลงชื่อปฏิบัติงาน) ภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

Attachments:
Download this file (ว129-60.pdf)ว129-60.pdf349 kB2017-05-11 08:56