Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ird.stou.ac.th/training.html

Attachments:
Download this file (551-60.pdf)551-60.pdf3849 kB2017-05-18 09:14