07/03 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

Attachments:
Download this file (716_60.pdf)716_60.pdf451 kB2017-07-03 14:15