Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

    มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 "งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา" วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/

Attachments:
Download this file (1166-60.pdf)1166-60.pdf780 kB2017-11-03 15:09