Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

คณาจารย์ท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

Attachments:
Download this file (1333-60.pdf)1333-60.pdf4548 kB2017-12-25 16:47